top of page

โรค FIP แมว เกิด จาก อะไร

Root-cause-of-FIP-in-cat

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบแมว หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Feline Infectious Peritonitis” หรือ โรค FIP เป็นโรคติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน โดยจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับอวัยวะใดๆ ก็จะส่งผลเสียทำลายระบบต่างๆ และสามารถพบได้บ่อยว่ามีผลกับอวัยวะในช่องท้องอวัยวะในช่องอก ตา รวมถึงระบบประสาท โรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรน่าแมว หรือ FCoV (Feline Coronavirus) กลายพันธุ์ กลายเป็น FIPV โดยอาศัยการเพิ่มจำนวนเซลล์ จนเข้าสู่ระบบกระแสเลือด(หลอดเลือด) และกระจายไปทั่วร่างกายจนทำให้เซลล์ติดเชื้อและเกิดการอักเสบ


ปัจจัยกระตุ้นให้ FCoV กลายพันธุ์เป็น FIPV

สาเหตุหลักๆที่ทำทำให้ FCoV กลายพันธุ์เป็น FIPV คือ “ภูมิคุ้มกันต่ำ” โดยปัจจัยที่ทำให้ภูมิตกที่เราพบได้บ่อยมีดังนี้

  1. ความเครียด: เวลาที่แมวเครียดมากๆ จะหลั่งสาร Cortisol Steroid ออกมาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของแมวตกลง

  2. การย้ายบ้าน ย้ายสถานที่หรือการพาน้องแมวออกไปต่างที่: แมวมักจะเครียดได้ง่ายหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

  3. การมีสมาชิกใหม่: เดิมที่แมวที่อาศัยเดิมอยู่จะหวงที่ ทำให้ส่งผลกระทบกับทั้งแมวที่ย้ายเข้ามาใหม่และ แมวที่อาศัยอยู่เดิม

  4. การรับวัคซีน: บ่อยครั้งที่แมวไม่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนรับวัคซีน ซึ่งทำให้แมวมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอที่จะกดการกลายพันธุ์ของ FCoV

  5. การทำหมัน: การวางยาสลบเพื่อที่จะทำหมันจะทำให้แมวภูมิคุ้มกันตก

  6. การรับเชื้อ FCoV ซ้ำๆ: อุจจาระเป็นแหล่งเพาะเชื้อย่างดี การรับเชื้อ FCoV ซ้ำๆ จะกระตุ้นทำให้ FCoV แข็งแรงขึ้น ซึ่งพบได้ในการเลี้ยงแมวจำนวนมากและมีกระบะทรายไม่เพียงพอ ต่อจำนวนของน้องแมว

การสังเกตพฤติกรรมและทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยและเปลี่ยนทรายแมวบ่อยๆก็จะช่วยลดสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันตกได้ แต่อย่างไรก็ตามแล้วถ้าหากพบว่าน้องแมวมีพฤติกรรม ผิดปกติควรพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้อง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษา


ดู 973 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page