top of page

การรับประกัน

การรักษาโรค FIP ด้วย GS-441524 ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 100% และยังคงมีโอกาสกำเริบหรือเป็นซ้ำได้ โดยทั่วไปแล้วอัตราการกำเริบหรือเป็นซ้ำหลังจากรักษาแล้วจะอยู่ที่ 2.5-3% ดังนั้นทีมงานของเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อลดอัตรานี้ให้ได้มากที่สุด

โดยอัตราการกำเริบและเป็นซ้ำจากการรักษาด้วย Emune อยู่ที่ 0.5% 

ถึงแม้ว่าโอกาสกำเริบและเป็นซ้ำของเราจะอยู่ที่ 0.5% แต่เพื่อความสบายใจของเจ้าของแมวที่จะเข้ารับการรักษา

เราจึงยินดีที่จะมอบ

Emune ให้การรับประกันการรักษาทั้งหมดนี้แก่เจ้าของแมวทุกท่าน เพื่อรองรับข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

money back icon

Refund : 60 วันหลังจากได้รับสินค้า

กรณีที่แมวจำเป็นต้องหยุดการรักษาด้วยเหตุสุดวิสัยเช่ย การวินิจฉัยที่ผิดพลาด อุบัติเหตุ ส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นในการใช้ยา Emune ต่อไป ทางเรายินดีคืนเงินให้สำหรับยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน โดยทางบริษัทจะหัก 350.- ต่อขวดที่ส่งคืนมา (ค่าดำเนินการ)  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในการคืนสินค้าได้ทาง Line และ Meta

Medical with Virus icon

Relapse : 120 วันหลังจากจบการรักษา

สำหรับลูกค้าที่ฉีด Emune อย่างน้อย 70 เข็มขึ้นไป และได้รับการตรวจเลือดอย่างถูกต้อง

  • ให้ยาใช้ 1 ขวดฟรี โดยให้ความเข้มข้นที่เหมาะสม

  • ส่วนลด 20% สำหรับการสั่งซื้อยาจนจบการรักษาอาการกำเริบ

สำหรับลูกค้าที่ฉีด Emune อย่างน้อย 84 เข็มขึ้นไป และได้รับการตรวจเลือดอย่างถูกต้อง

  • ให้ยาใช้ 2 ขวดฟรี โดยให้ความเข้มข้นที่เหมาะสม

  • ส่วนลด 25% สำหรับการสั่งซื้อยาจนจบการรักษาอาการกำเริบ

สำหรับลูกค้าที่ใช้ยาผสมหรือไม่ได้ใช้ยาจากทางเรา

  • ส่วนลด 10% สำหรับการสั่งซื้อยาจนจบการรักษาอาการกำเริบ

Recurrent icon

Recurrent : 60 วันหลังจบระยะสังเกตอาการ

หลังจากจบระยะสังเกตอาการภายใน 120 วัน (เริ่มนับจากวันแรกที่จบการสังเกตอาการ)
"
84 (ช่วงรักษา) + 120 (ช่วงสังเกตอาการ)"
 หากน้องแมวมีอาการกำเริบ

ทางเราให้ส่วนลด 10% ตลอดจนจบการรักษา

เงื่อนไขการรับประกัน

  • คุณจำเป็นจะต้องใช้วิธีการรักษาระเบียบการรักษาของเรา

  • คุณจำเป็นต้องแสดงรายละเอียดการรักษาแมวของคุณทั้งหมดแก่ผู้เชี่ยวชาญของ Emune (ตัวยาที่ใช้ร่วมระหว่างการรักษา, แผนการรักษา, แผนการเพิ่มปริมาณยา GS, ผลตรวจเลือด, โรคประจำตัวอื่นๆ, การรักษาโรคอื่นร่วมระหว่างรักษาร FIP) เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในการเริ่มรักษาใหม่

  • คุณจำเป็นต้องแจ้งวิธีการเลี้ยงดูแมวของคุณ ทั้งก่อนเริ่มรักษา, ระหว่างการรักษาและ ระหว่างการสังเกตอาการ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของ Emune ตรวจสอบปัจจัยภายนอกที่อาจเป็นสาเหตุของการก่อโรคได้

  • คุณจำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าแมวที่เกิดอาการกำเริบหรือเป็นซ้ำ คือแมวตัวเดียวกันกับที่เคยได้รับการรักษาจาก Emune

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Emune ได้ที่ Line หรือ Facebook

bottom of page