top of page

การคำนวณปริมาณยา

สำหรับการคำนวณปริมาณยาที่ต้องฉีด เรามี 2 วิธีให้เลือก คือ "สูตรคำนวณ" และ "ตาราง" โปรดเลือกวิธีที่คุณสะดวกเพียงวิธีเดียว

  1. ใช้สูตรคำนวณ (แทนค่าคำนวณหาปริมาณยาที่ต้องฉีด)

  2. เทียบตารางตามอาการ และความเข้มข้นของยาที่เลือกใช้

ข้อสำคัญ: ไม่ว่าจะใช้วิธีใด ก็ต้องปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด เพื่อลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรค
เพื่อความรวดเร็ว คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Emune เพื่อรับตารางการฉีดได้ผ่าน Line(@emunefipth) หรือ Facebook(Emune Thailand)

วิธีที่ 1 - ใช้สูตรคำนวณ

โดสตามอาการสำหรับการใช้ GS-441524 ของ Emune

ตัวอย่าง:

แมวน้ำหนัก 1.5กก. เป็น FIP แบบแห้งไวรัสขึ้นตา(Ocular) เจ้าของแมวเลือกใช้ยา Emune ความเข้มข้น 20มก./มล.
ค่าในการคำนวณ:

  • ความเข้มข้นยาที่เลือกใช้ = 20มก./มล.

  • โดสตามอาการสำหรับ FIP แบบแห้งไวรัสขึ้นตา = 10มก./มล.

  • น้ำหนักแมว = 1.5กก.

คำนวณ:

กรณีนี้ปริมาณที่ต้องฉีดคือ 0.8 cc.
เนื่องจาก ไซริงค์ไม่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งเพื่อให้สะดวกต่อการดึงยาเราจะทำการปัดเศษตามปกติ กรณีนี้คือ 0.75cc ปัดเศษขึ้นเป็น 0.9

*หมายเหตุ: หากปริมาณยาที่คำนวณได้มีทศนิยมสองตำแหน่ง ให้ปัดเศษเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพื่อความสะดวกในการดึงยา

วิธีที่ 2 - เทียบตารางตามอาการและความเข้มข้นของยา

โดสตามความเข้มข้นสำหรับการใช้ GS-441524 ของ Emune

ตัวอย่าง:

แมวน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค FIP แบบแห้งไวรัสขึ้นตา เจ้าของแมวเลือกใช้ GS-441524 จาก Emune ความเข้มข้น 30มก./มล.
ค่าในการคำนวณ:

  • ความเข้มข้นที่เลือกใช้ = 30มก./มล.

  • โดสตามตงามเข้มข้นยาสำหรับอาการของ FIP = 0.33มก./กก.

  • น้ำหนักแมว = 2.5กก.

คำนวณ: 

กรณีนี้ปริมาณที่ต้องฉีดคือ 0.8 cc.
เนื่องจาก ไซริงค์ไม่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งเพื่อให้สะดวกต่อการดึงยาเราจะทำการปัดเศษตามปกติ กรณีนี้คือ 0.825cc ปัดเศษลงเป็น 0.8

*หมายเหตุ: หากปริมาณยาที่คำนวณได้มีทศนิยมสองตำแหน่ง ให้ปัดเศษเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพื่อความสะดวกในการดึงยา

การเพิ่มโดสยาระหว่างรักษา

การเพิ่มโดสระหว่างการรักษาของ Emune นั้นแตกต่างจาก GS-441524 ยี่ห้ออื่น
เพื่อลดอัตราการกำเริบและประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
ให้เพิ่มปริมาณยา +0.1มล. ทุกๆ 14 วัน และในสัปดาห์ที่ 12 เราจะเพิ่ม +0.2มล. สำหรับ 7 วันสุดท้าย

ตัวอย่าง:
แมวน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค FIP แบบแห้งไวรัสขึ้นตา เจ้าของแมวเลือกใช้ GS-441524 จาก Emune ความเข้มข้น 30มก./มล.
คำนวณ: วันที่ 1 เป็นต้นไป: 2.5x0.33 = 0.825มล. ปัดลงให้เหลือจุดทศนิยมหนึ่งจุด 0.8มล./วัน
แผนการรักษา
วันที่ 1 - 14(สัปดาห์ที่ 1-2) = 0.8มล./วัน
วันที่ 15 - 28(สัปดาห์ที่ 3-4) = 0.9มล./วัน
วันที่ 29 - 42(สัปดาห์ที่ 5-6) = 1.0มล./วัน
วันที่ 43 - 56(สัปดาห์ที่ 7-8) = 1.1มล./วัน
วันที่ 57 - 70(สัปดาห์ที่ 9-10) = 1.2มล./วัน
วันที่ 71 - 77(สัปดาห์ที่ 11) = 1.3มล./วัน
วันที่ 78 - 84(สัปดาห์ที่12) = 1.4มล./วัน

ดูยุ่งยากใช่ไหม!? (สำหรับลูกค้าของเรา)
สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Emune เพื่อรับตารางการฉีดได้ผ่าน Line(@emunefipth) หรือ Facebook(Emune Thailand)

A table show iinjection amount for each day total 84 days
bottom of page