top of page

FIP แมว: โรคร้ายที่สามารถป้องกันได้

FIP หรือโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากแมวของคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น FIP ไม่ต้องตกใจ! บทความนี้จะให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับ FIP ในแมว ตั้งแต่สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ไปจนถึงแนวทางการรักษาและป้องกัน

FIP คืออะไร?

FIP เกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่งที่แพร่กระจายได้ง่ายในกลุ่มแมว โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แออัด แม้ว่าแมวส่วนใหญ่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไวรัสจะกลายพันธุ์เป็น FIP ที่รุนแรง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค FIP

 • ไวรัสโคโรนา: ตัวการหลักของ FIP

 • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ: ลูกแมว แมวสูงอายุ และแมวที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมากกว่า

 • ความเครียด: สภาพแวดล้อมที่เครียดอาจกระตุ้นให้เกิด FIP

 • พันธุกรรม: บางสายพันธุ์อาจมีแนวโน้มทางพันธุกรรมต่อ FIP

อาการของแมวที่เป็นโรค FIP

 • รูปแบบเปียก (Effusive): มีของเหลวสะสมในช่องท้องหรือช่องอก ทำให้ท้องบวม หายใจลำบาก

2 cat lay down on the bed one of it have a huge abdomen that spot a FIP wet form sign

โรค FIP แบบเปียก ท้องของน้ำแมวเริ่มใหญ่ขึ้นไม่สมส่วนเนื่องจากสะสมน้ำไว้ที่ช่องท้องหรือปอด

 • รูปแบบแห้ง (Non-effusive): เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆ เช่น ตา สมอง ไต

FIP Cat's eye

โรค FIP แบบแห้งแบบขึ้นดวงตา ตาของแมวจะขุ่น

อาการทั่วไปอื่นๆ ได้แก่:

 • ไข้เรื้อรัง

 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

 • ท้องเสีย อาเจียน

 • ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง) เนื่องจากโลหิตจาง

การวินิจฉัยโรค FIP แมว

เนื่องจากอาการของ FIP คล้ายกับโรคอื่นๆ สัตวแพทย์จะทำการวินิจฉัยโดย:

 • ตรวจร่างกายและซักประวัติเนื่องจากพื้นฐานการเลี้ยงและจำนวนของน้องแมวที่เลี้ยงส่งผลต่อการเกิดโรคเช่นเดียวกัน

 • ตรวจเลือด (*AG Ratio Albumin/Globulin เป็นค่าที่สำคัญมากในการประเมิณโรค ต้องตรวจทุกครั้ง)

Blood Test Result From Central Lab

ผลตรวจเลือดจาก Central Lab

 • ตรวจน้ำในช่องท้อง (ถ้ามี)

FCoV Test Kit Detect Positive FIP

FCoV Test Kit

Rivalta test positive. A blue liquid has a shape like Jelly fish falling in testing tube.

Rivalta Test ผล Positive (รูปร่างหยดจะคล้ายแมงกะพรุนคว่ำ)
(Ref. Author Kalumet from Wikipedia)

 • X-ray หรือ Ultrasound

Feline X-rays film, show full of fluid in cat abdomen

ภาพ X-Ray พบน้ำอยู่เต็มบริเวณช่องท้องของแมว

 • RT-PCR

FIP_PCR_TEST.jpg

RT-PCR จาก Central Lab ผล +

วิธีการรักษาโรค FIP แมว เบื้องต้น

ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการของยาได้ก้าวหน้า จนเราสามารถรักษาโรค FIP แมวได้แล้ว โดยการให้ยาต้านไวรัส GS-441524 เป็นความหวังใหม่สำหรับแมวที่ป่วยเป็นโรคนี้ GS-441524 เป็นยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่ก่อให้เกิด FIP โดยการให้ยา GS-441524 ทางการฉีดใต้ผิวหนังอย่างน้อย 84วัน ซึ่งระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและการตอบสนองต่อยาของน้องแมวแต่ละตัว ส่วนอาการอื่นๆ ให้รักษาตามอาการ ควบคู่กับการรักษาโรค FIP ได้เลย

การป้องกัน FIP

 • ลดความเครียด: สร้างสภาพแวดล้อมที่สงบและปลอดภัยให้กับแมว

 • สุขอนามัยที่ดี: ทำความสะอาดกระบะทรายและของใช้ของแมวเป็นประจำ

สรุป:

FIP แมวเป็นโรคที่อันตรายแก่ชีวิตของน้องแมว แต่การเรียนรู้และเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากสงสัยว่าน้องแมวเป็น FIP หรือไม่
สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทุกวัน

GS-441524 คือยาต้านไวรัส สำหรับรักษาโรค FIP

สินค้าคล้ายกัน

bottom of page